Çalışanlarımız en
önemli sermayemizdir

İstanbul Yeni Havalimanı

İlkelerimiz

• Çalışanlarımızın gelişimini sahiplenmek ve onları yönlendirmek,
• İGA’ya bilgi birikimi yüksek, aldığı tüm görevleri başarıyla sonuçlandırmayı hedefleyen, gelişim ve yenilikleri benimsemiş, öncü ve tecrübesi ile üstün performans davranışı sergileyecek kişileri kazandırmak,
• Sorumluluklarından zevk alan, işini geliştirmek için her fırsatı değerlendiren, üretken çalışanların hâkim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak,
• Yüksek potansiyelli çalışanlarımızın, hedeflerine ulaşmaları için gerekli ortam ve olanaklar yaratmak,
• Çalışanlarımızın, hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik, her düzey için farklı içeriklerde hazırlanan eğitim programları ile organizasyona sağladıkları katma değeri arttırmak...

Değerlerimiz

• En önemli sermayemiz çalışanlarımızdır ve onların gelişimine yatırım yapmak önceliğimizdir.
• “Takım Çalışması”na inanır ve bundan ödün vermeyiz. Herkes takımın bir parçasıdır ve İGA içindeki sinerjiyi arttırmakla sorumludur.
• Kurumsal sorumluluk kapsamında tüm ilişkilerimizde yasalara, etik kurallara daima uyarız ve gelecek kuşaklara olan sorumluluklarımızı yerine getirmenin verdiği bilinçle bunlardan asla taviz vermeyiz.
• Yaptığımız tüm çalışmalar iç ve dış müşterilerimizin tatminine yöneliktir. Bu nedenle, sunduğumuz her türlü ürün ve hizmette müşteri ihtiyaç ve beklentilerine odaklanırız.
• Elde ettiğimiz başarının ve gururun, tüm ekip üyelerince paylaşılması bizim için esastır.