Çalışanlarımız en
önemli sermayemizdir

İstanbul Yeni Havalimanı

İnsan Kaynakları Politikamız

“Doğru İşe Doğru İnsan” felsefesi ile sürekli gelişim odaklı, eşitlik ilkesinden asla ödün vermeyen, geleceğe emin adımlarla ilerleyen, gelecek vaat eden, kendine güvenen, etik, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık ve “Her Zaman Daha İleriye” ilkesini benimsemiş kişilerden oluşan bir yapı kurarak, yönetimle ahenk içinde çalışmak ana politikamızı oluşturur.

Sunduğumuz ilkeli hizmetimiz, sürekli yenilenen eksiksiz teknolojimiz, deneyimli kadromuz ve çağdaş yönetim anlayışımızla kısa sürede dünya sıralamasında ilk olma ayrıcalığını kazanan bir kurumuz.

Seçme ve Yerleştirme

İGA, gelecek vaat eden, kendine güvenen, etik, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık ve havacılık endüstrisinde kariyer yapmak isteyenlerin çalışmak istediği bir kurumdur.

Bünyemizde yer alan görev profilleri, uzmanlık gerektiren havacılık meslekleri ile idari, sosyal ve teknik birimlerden oluşur. Organizasyonumuz içindeki rol ya da pozisyonlar için aradığımız kişisel özellikler arasında, İGA’nın vizyon ve değerleri ile uyumlu, güvenilir, dürüst, takım çalışmasına uygun ve müşteri odaklı olmak yer alıyor.

Çalışanlarımızın seçimi, en alt kademedeki çalışanlarımızdan, en üst kademedeki yöneticilere kadar, İnsan Kaynakları Direktörlüğümüz ile ilgili bölümlerin koordineli çalışmaları ile gerçekleştirilir. İşe alma ve uygun pozisyona yerleştirmede eğitim, tecrübe, kişisel özellikler başlıkları altında olan İGA standartları esas alınır.

Ücretlendirme

Ekonomik koşullara bağlı olarak çalışanlarımızın yaşam düzeylerini imkânlar ölçüsünde sürekli daha iyiye götürmeyi hedefleyen bir ücretlendirme politikamız vardır. Ücretlerin tespit edilmesinde, çalışanlarımızın belirlenmiş hedeflere ulaşmada gösterdiği başarı ve kıdem durumları belirleyici olur.

Kariyer Yönetimi

Verimliliği arttırmak, gelişmeleri yakından izleyebilmek ve geleceğin yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla çalışanlarımızın gelişimine özen gösteririz.

Eğitim programları ile zenginleştirdiğimiz gelişim süreci, İnsan Kaynakları Direktörlüğümüz tarafından yönetilir. Bu çalışma kapsamında adayların güçlü yönleri, gelişim alanları ve potansiyel alanları, yetkinlikler bazında değerlendirilir ve onların yöneticiliğe hazırlanması amaçlanır. Değerlendirme sonunda İnsan Kaynakları Direktörlüğümüz tarafından adayların güçlü yönleri, gelişim alanları ve potansiyel yönleri hakkında kendilerine geribildirim yapılır. Değerlendirme sürecinden geçen her aday gelişim alanları doğrultusunda eğitim programlarına alınır.

Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme Sistemi

Performans Yönetim Sistemimiz, çalışanlarımızın performanslarının, şirket hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlayan bir yönetim sürecidir.

Şirket hedefleri ile uyumlu bireysel hedefler ve yetkinlikler kapsamında bireylerin performanslarını yöneterek kendilerinin, bölümlerin ve şirketin daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlamaya yönelik “Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme Sistemi” çalışmalarına işletmemizin faaliyete geçmesi ile uygulanmaya başlanması planlanıyor.

Eğitim

Çalışanlarımızın organizasyon üzerindeki katma değerlerinin arttırılması ve hem bireysel hem de mesleki gelişime yönelik her düzey için farklı içeriklerde eğitim programlarımız vardır. Bu eğitim programları ile tüm çalışanlarımıza gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlıyoruz.

Düzenlediğimiz eğitimlerle çalışanın halen yerine getirdiği görev ile ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmanın yanı sıra, Kariyer Planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.